Насагийн шинэ бичлэгээр Гэрэл 2-р хар нүхийг тойрон эргэлдэж буйг харуулжээ

Нарнаас хэдэн сая дахин их масстай тойрон эргэлдэж буй хар нүхнүүд бие биенээ тойрон бүжиглэж байгааг Наса харуулжээ. Хоёр хар нүх тус бүрийг хүрээлсэн халуун хийн...